Hasil Pencarian untuk: ibadah vs malas

Dahulukinidanselamanya Carakurangkanbayaranloan

.alamualaidansalamsejahterakawan-kawan..dokbelek-belekfiledalampcpastuterjumpasatupanduanuntukkurangkanbayaranloanrumah..masaniakungahdoksibukcarimaklumattentangpembelianrumahdiinternet..sokalaudirasakanmaklumatinidapatmembantuanda,cubalahya..sesiapayangterlibatdalamlinebankingoraccountingshouldknowthishehehehe

400kata Katahikmahsaidinaalibinabitalibk W H

2.OrangyangpertamamemasukisyurgaselepasRasulullahSAWsebagaimanasabdabagindaSAWyangbermaksud:"WahaiAli,sesungguhnyaengkauadalahorangyangpertamamengetukpintusyurga,kemudianengkaumasukkedalamnyatanpasebarangperhitungan."3.Mendapatjolokan'ketua'olehRasulullahSAW.
Baca Juga×

Top