Hasil Pencarian untuk: media sosial bukti peradaban masa kini

Bahasamalaysiastpmkarangan

KementerianKesihatanbercadanghendakmembekalkanjarumsuntikandankondomsecaraper.akepadapenagihdadahbagimengurangkankadarjangkitanHIVdanAIDSdinegarainidisampingmembekalkandadahgantianmethadonekepadagolonganini.

Sejarahchina Wikipediabahasamelayuensiklopediabebas

Daripadapemburu-pengumpulkepadapetani.NegaraChinayangterdapatpadamasakinipernahdihunioleherectusmelebihisejutatahundahulu.Kajianyangbaru-baruinimenunjukkanbahawaalat-alatbatuyangditemuiditapakXiaochangliangtelahwujudsejak1.36jutatahunlagi,menurutpentarikhanmagnetostratigraf.TapakarkeologidiXihoudu,ProvinsiShanximerupakanrekodterawal…

Ptfreeportindonesia

Salahsatuperusahaantambangterkemukadidunia,PTFreeportIndonesiamelakukaneksplorasi,menambang,danmemprosesbijihyangmengandungtembaga,emas,danperakdidaerahdatarantinggidiKabupatenMimika,ProvinsiPapua,Indonesia.Kamimemasarkankonsentratyangmengandungtembaga,emas,danperakkeseluruhpenjurudunia.

Borobudur Wikipediabahasaindonesiaensiklopediabebas

BorobuduradalahsebuahcandiBuddhayangterletakdiBorobudur,Magelang,JawaTengah,Indonesia.Candiiniterletakkuranglebih100kmdisebelahbaratdayaSemarang,86kmdisebelahbaratSurakarta,dan40kmdisebelahbaratlautYogyakarta.CandiberbentukstupainididirikanolehparapenganutagamaBuddhaMahayanasekitartahun800-anMasehipadamasapemerintahansa…

Utama Utusanonline

Setiaphariadaberibu-ribuataubarangkaliberjuta-jutavideopendekberlegardalamaplikasimediasosialdenganmembawapelbagaisubjek.Cariandalaminternetmenyenaraikanantarasubjekpalingpopularialahvideomasakanataumakanan,vlog,nyanyiansemulalagu-lagupopular,parodi,pembangunandiri,gosiporangkenamaan,aksibinatangyangmelucukan,prank,koleksiproduk…

P Ramlee Supermelayupatriotismeperkasadalam

Xeela,sayajugaorangMalaysiadansayangkanMalaysia.Tapisayaterasasengatmalubilabacakomen2anda.Nampaksangatandakomendalamkeadaantertekan,kurangemosi.DarisitusudahdapatmengukurIQanda&tahapkematanganandasamaadaandabangsaMalaysiaygbertamadun&berbudibahasaatautidak.Tuanblogger,kenapadibiarkankomen2yang…
Baca Juga×

Top