Hasil Pencarian untuk: media sosial bukti peradaban masa kini

Bahasamalaysiastpmkarangan

KementerianKesihatanbercadanghendakmembekalkanjarumsuntikandankondomsecaraper.akepadapenagihdadahbagimengurangkankadarjangkitanHIVdanAIDSdinegarainidisampingmembekalkandadahgantianmethadonekepadagolonganini.

Sejarahchina Wikipediabahasamelayuensiklopediabebas

Daripadapemburu-pengumpulkepadapetani.NegaraChinayangterdapatpadamasakinipernahdihunioleherectusmelebihisejutatahundahulu.Kajianyangbaru-baruinimenunjukkanbahawaalat-alatbatuyangditemuiditapakXiaochangliangtelahwujudsejak1.36jutatahunlagi,menurutpentarikhanmagnetostratigraf.TapakarkeologidiXihoudu,ProvinsiShanximerupakanrekodterawaltentang...

Ptfreeportindonesia

Salahsatuperusahaantambangterkemukadidunia,PTFreeportIndonesiamelakukaneksplorasi,menambang,danmemprosesbijihyangmengandungtembaga,emas,danperakdidaerahdatarantinggidiKabupatenMimika,ProvinsiPapua,Indonesia.Kamimemasarkankonsentratyangmengandungtembaga,emas,danperakkeseluruhpenjurudunia.

Borobudur Wikipediabahasaindonesiaensiklopediabebas

BorobuduradalahsebuahcandiBuddhayangterletakdiBorobudur,Magelang,JawaTengah,Indonesia.Candiiniterletakkuranglebih100kmdisebelahbaratdayaSemarang,86kmdisebelahbaratSurakarta,dan40kmdisebelahbaratlautYogyakarta.CandiberbentukstupainididirikanolehparapenganutagamaBuddhaMahayanasekitartahun800-anMasehipadamasapemerintahansa…
Baca Juga×

Top