Hasil Pencarian untuk: cerita drama melahirkan

Kemenuutama Bmspm Net

TAHUN:SOALAN1:SOALAN2:SOALAN3:SOALAN4:SOALAN5:NOV2014:Syarahan–Penggunaanmasaberkesanmelahirkanindividucemerlang.Peranansetiapahlikeluargadalammembantuanak-anakketikamenghadapisesuatumasalah.

Ceritaanakudikekasihku

Ceritainiadalahkisahhidupkuyangbegitumenyedihkan,Akubelummampumelupakankepahitanyangakualami,diolehkekasihsendiri,dikhianatiolehorangyangakucintai.Akumasihseringmeratapinasibku,bersungut-sungutdengankesialanyangakualami.Kisahkusepertirentetanceritaanyangmembuatkukehilangansemangathidup.

Faridkamilbergaduhmertuadianadanielle

BlogHiburanMohdrohaizad.comdikejutkandenganceritaartisFaridKamilbergaduhdenganibuDianaDaniellemertuanyaNorsiahRamli,malahpernikahanmerekatidakdirestui!SehinggakanFaridKamilmemberiamarandankataduasebelumberjumpadengananakdancucunya,terlebihdahulumakmertuanyaperlubersemukadanmenyelesaikankemelutmerekasebelumini.
Baca Juga×

Top